බුරන උන්ට බයේ නවත්වන්නේ නෑ නැගෙනහිර පර්යන්තය දෙනවාමයි

බුරන උන්ට බයේ නවත්වන්නේ නෑ නැගෙනහිර පර්යන්තය දෙනවාමයි

‘නැගෙනහිර පර්යන්තය ආයෝජනයක් සදහා ලබා දෙනවාමයි’ යයි රාජ්‍ය ඇමති නිමල් ලංසා මහතා සඳහන් කලා

ඉන්දීය සමාගමකට සහ ජපානයට ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් සදහා එම පර්යන්තය ලබාදෙන බවද ඒ මහතා පවසා සිටියා

විවිද අය බුරාගෙන ආවාට ඒ කිසිවකුට බියේ තීන්දු ගන්නේ නැතැයිද ඔහු පවසා සිටියා

ඒ මහතා මෙසේ සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ උත්සව සභාවක් අමතමින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *