රූපලාවණ්‍යාගාරයක හිමිකාරියකට සහ එම නගරයේ කොණ්ඩා කපන ස්ථානයක හිමිකරුටත් කොරෝනා

රූපලාවණ්‍යාගාරයක හිමිකාරියකට සහ එම නගරයේ කොණ්ඩා කපන ස්ථානයක හිමිකරුටත් කොරෝනා

කහතුඩුව නගරයේ රූපලාවණ්‍යාගාරයක හිමිකාරියකට සහ එම නගරයේ කොණ්ඩා කපන ස්ථානයක හිමිකරුටත් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙන බවත් එබැවින් ආසාදිත දෙදෙනාගේ ආශ්‍රිතයින් ලෙස හඳුනාගත් නගරයේ වෙළෙඳුන් ඇතුළු 250 දෙනෙක් අද පී.සී.ආර්, පරීක්ෂණවලට යොමුකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *