කූට ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න සමහරු උත්සහ කරනවා

කූට ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න සමහරු උත්සහ කරනවා

සක්විති රජකම ලැබුනත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රට පාවා දෙන්නේ නැති බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරනවා

අද 69 ලක්ෂයක ජනතාවට වැරදි මත දීලා කූට ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා ගැනීමට සමහරුන් උත්සාහ කරන බවද ඔහු සඳහන් කලා

ඉතිහාසයේ නොවූ විරූ ලෝක ව්‍යවසනයකට රට මුහුණ දෙමින් තිබියදී ජනතාවට සහන ගණනාවක් ලබා දී ඇති බවද ඒ මහතා පැවසුවා

ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ බලපිටියේ දී පැවති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ආසන බල මණ්ඩලයේදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *