කොරෝනා ආසාදිත ශ්‍රී ලාංකිකයින් 60,000 පනියි

කොරෝනා ආසාදිත ශ්‍රී ලාංකිකයින් 60,000 පනියි

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 311ක් අද හඳුනාගැනීමත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව 60,232ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.මීට වසරකට පෙර අද වන් දිනක මෙරටින් පළමු කොරෝනා ආසාදිතයා හඳුනාගනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *