කොරෝනා ආසාදිත මරණ 290ක් වෙයි

කොරෝනා ආසාදිත මරණ 290ක් වෙයි

ඊයේ දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 2ක් වාර්තා වී තිබෙන අතර එම මරණ දෙක සමගින් මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව 290ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *