දියුනු වීමටනම් මුළු ලංකාවම විකුනා දැමිය යුතුයි වරාය – සභාපති කියයි

දියුනු වීමටනම් මුළු ලංකාවම විකුනා දැමිය යුතුයි වරාය – සභාපති කියයි

දියුණුවීමට නම් මුළු ලංකාවම විකුණා දැමිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සභාපති දයා රත්නායක මහතා සඳහන් කළ බව රාවය පුවත්පත සදහන් කරනවා

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයක් සිදු වීමට නම් වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය පමණක් නොව මුළු ලංකාවම විකුණා දැමිය යුතු බව ඔහු පැවසූ බව එම වාර්තාවේ දක්වා තිබුනා

රත්නායක මහතා මෙලෙස අදහස් පල කර ඇත්තේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දීය සමාගමකට කොටස් පැවරීම ගැන පුවත්පත විසින් කල විමසීමකදී යි

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලකයන් සහ මාධ්‍වේදීන් සමඟ රට දියුණු කිරීම අපහසු බැවින් රටම විකිණීම වඩා යහපත් බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසූ බව වාර්තාව සදහන් කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *