යුක්රේන සංචාරකයෝ හෝටලයක වලියක් පිගන් කෝප්පවලින් ගහගනී

යුක්රේන සංචාරකයෝ හෝටලයක වලියක් පිගන් කෝප්පවලින් ගහගනී

මෙරට සංචාරයේ යෙදෙන යුක්රේන ජාතික සංචාරකයන් පිරිසක් සංචාරක හෝටලයේ දී ගැටුමක නියැලෙන ආකාරය සමාජ ජාල වල වීඩියෝවක් පැතිරෙනවා

බෙන්තොට ප්‍රදේශයේ පිහිටි සංචාරක හෝටලයකදී මුලින් බහින් බස් වීමක් සිදු වී ඒ අතරතුර ඔවුන් පිඟන් කෝප්ප ඇතුළු උපකරණ වලින් ද පහර දෙනු වීඩියෝවේ දැක්වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *