අද ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී.100 ඉක්මවූ තද වැසි – අද කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

අද ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී.100 ඉක්මවූ තද වැසි – අද කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

නැගෙනහිර පලාත, උතුරු පලාත, උතුරු මැද පලාත, ඌව පලාත යන පලාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය, නුවර එලිය දිස්ත්‍රික්කය, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇතිවන බවත් නැගෙනහිර පලාතේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්කවලත් සමහර ප්‍රදේශවලට මි.මී.50 ඉක්මවූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

එමෙන්ම අද සවස 1.00න් පසුව වයඹ පලාත, සබරගමුව පලාත, බස්නාහිර පලාත යන පලාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත් වැසි ඇතිවන අතර තැනින් තැන මි.මී.100 ඉක්මවූ තද වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලා.

තවද මධ්‍යම පලාතේ, දකුණු පලාතේ, සබරගමුව පලාතේ, බස්නාහිර පලාතේ උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් තිබෙන බවත් එම වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *