අන්තර්ජාලය හරහා පුද්ගලයින්ගේ මුදල් ගසා කෑ 29 හැවිරිදි තරුණයා පොලිස් අත් අඩංගුවට

අන්තර්ජාලය හරහා පුද්ගලයින්ගේ මුදල් ගසා කෑ 29 හැවිරිදි තරුණයා පොලිස් අත් අඩංගුවට

අන්තර්ජාලයේ විවිධ භාණ්ඩ අලෙවි කරන මුවාවෙන් ව්‍යාජ දැන්වීම් පළ කර අත්තිකාරම් මුදල් ලබාගෙන එම මුදල් වංචා කල 29 හැවිරිදි තරුණයෙකු වැලිගම පොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔහු සතුව තිබී සොරකම් කරන ලද හැදුනුම්පත් 6ක් ද සොයාගෙන තිබෙනවා.

එමෙන්ම ඔහු විසින් තවත් අයට මුදල් වංචා කර තිබේනම් 071 85 91 753 යන අංකයට අමතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකවරයා දැනුවත් කරන ලෙස පොලීසිය දන්වා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *