කොරෝනා මරණ 313ක් දක්වා ඉහලට

කොරෝනා මරණ 313ක් දක්වා ඉහලට

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඊයේ දියනේදී කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.ඒ සමගින් කොරෝනා ආසාදනය වී සිදු වූ මරණ සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව 313ක් දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

එසේ මිය ගිය අය කොළඹ 10, කොළඹ 15, පොකුණුවිට, රාජගිරිය, මඩුවල, වාද්දුව, කොළඹ 12 යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *