තව මාස දෙක තුනකින් කොරෝනා වෛරසය පාලනය කරනවා – මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

තව මාස දෙක තුනකින් කොරෝනා වෛරසය පාලනය කරනවා – මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

කොරෝනා වෛරසය තව මාස 2-3කින් පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස කරන බව මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා

රට ගොඩ ගැනීමට දැනටමත් වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර ඇති බවද ඔහු සදහන් කලා
ආණ්ඩුවට විපක්ෂය චෝදනා කරන්නේ වෙන කිසිවක් නිසා නොව හොරුන්ට දඩුවම් දීමට නොහැකි වූ නිසා බවද පැවසුවා

පොදුජන පෙරමුණේ ආසණ බල රැස්වීමක් අමතමින් ඔහු මේබව කියා සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *