නිතරම අලුත් දේවල් අත්හදා බලන රංගන ශිල්පිනි Chulakshi Ranathunga අලුත් වැඩේ මෙන්න

නිතරම අලුත් දේවල් අත්හදා බලන රංගන ශිල්පිනි Chulakshi Ranathunga අලුත් වැඩේ මෙන්න

Chulakshi Ranathunga කියලා කියන්නෙ නිරූපණ ශිල්පිනීයක් වගේම රංගන ශිල්පිනීයක් විදිහටත් හදුන්වා දෙන්න පුළුවන්


ඒ වගේම තම්යි ඇය මුහුණුපොතේනම් නිතර නිතර කතා බහට ලක්වෙනවා
ඉතින් ඒ ඇය කරන නොයෙක් නොයෙක් විලාසිතා සහ ෆොටෝශූට් නිසා කියලනම් අනිවා කියන්න පුළුවන්


ඒ කොම උනත් මේ පාරනම් Chulakshi Ranathunga හරි අපූරු ෆොටෝ ශූට් එකක් කරලා තිබුනා ඉතින් මේ එම සරාගී රොමැන්ටික් චායාරූප කිහිපය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *