පස්සර – ඇකිරිය යලිත් සෙලවෙයි රජයෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට නිවේදනයක්

පස්සර – ඇකිරිය යලිත් සෙලවෙයි රජයෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට නිවේදනයක්

පස්සර මඩොල්සිම පොලිස් වසමේ ඇකිරිය ප්‍රදේශයේ අද අලුයම 2.56ට පමණ රික්ටර් පරිමාණ 2ක භූ චලන තත්ත්වය ඇතිවී තිබෙනවා.තත්ත්පර 30ක පමණ කාලයක් මෙම සුළු භූ චලන තත්ත්වය පැවති බව ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කලා.

මෙම ප්‍රදේශයේ මීට පෙරද සුළු භූ චලන තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබෙනවා.මෙම භූ චලනයෙන් කිසිදු හානියක් වාර්තා වී නොමැති බවත් ජනතාව මේ සම්බන්ධයෙන් බිය විය යුතු නොමැති බවත් භූ විද්‍යා සහ පතල් කැණීම් කාර්යාංශය සඳහන් කලා.

https://youtu.be/FJtXpNbIsIs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *