වව්නියාව පොලීසියේ 19කට කොරෝනා

වව්නියාව පොලීසියේ 19කට කොරෝනා

වවුනියාව පොලිස් සංකීර්ණයේ පොලිස් නිලධාරින් 16 දෙනෙකුට වවුනියාව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ කාර්යාලය සඳහන් කලා.වවුනියාව මූලස්ථාන පොලීසියට අනුයුක්ත නිලධාරින් තිදෙනෙකුට සහ වවුනියාව ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරියෙකුට මීට පෙර වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින්ට කල පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණවලින් තවත් නිලධාරීන් 16කට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනා ගැනුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *