පළමු ජීව වායු විදුලි බලාගාරය ඔක්තෝම්බර් මස ජාතික පද්ධතියට

පළමු ජීව වායු විදුලි බලාගාරය ඔක්තෝම්බර් මස ජාතික පද්ධතියට

ඉවතලන කසල යොදාගනිමින්, බයෝමාස් මගින් විදුලිය නිපදවීමේ පළමු ව්‍යාපෘතිය මාතර කොටවිල ආරම්භ කර ඇති එම එම ව්‍යාපෘතියෙන් නිපදවන විදුලිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී ජාතික පද්ධතියට එක්කරන බව අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසනවා

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් දෛනිකව කසල ටොන් 50 ක් යොදාගනිමින්, කිලෝවොට් 400 ක් ජාතික පද්ධතියට එක්කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා

අපි හිතන්නේ ගෙදර තියෙන කුණු ටික බැහැර කළාම කසල ගැටලුව ඉවරයි නමුත් එතැන් සිට තමයි රටේ කසල ගැටලුව ආරම්භ වෙන්නේ. අද වනවිට සමස්ත දිවයිනටම මේ කසල ගැටළුවක් වෙලා තියෙන්නේ. කසල වලට ආර්ථිකමය වටිනාකමක් එකතු කරන්න, ඉවතලන කසල යොදා ගනිමින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න අපි දැන් සුදානම් යැයි අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා

මාතර දිස්ත්‍රික් මහා නගර සභාව සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ එකමුතුවෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් පාරිසරික බලපත්‍ර ලබාදී ඇති අතර ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් මිලියන 64 ක මුදලක් ආයෝජනය කර තිබෙනවා එසේම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය මිලදී ගැනීමේ සහතික පත් මේ වනවිට නිකුත් කර ඇති අතර මහ නගර සභාව විසින් කසල කලමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ සම්බන්ධයෙන් වන සියලු විධිවිධාන සැලසුම් කර තිබෙනවා

දිරාපත්වන කසල එකතු කිරීමේ වැඩසටහනක් සමස්ත දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය වන පරිද්දෙන් ක්‍රියාත්මක කර, එමගින් ලබාගන්නා කසල යොදාගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනා බව පැවසූ විදුලිබල අමාත්‍යවරයා, ජීව වායු (බයෝමාස්) මගින් සිදුකරන විදුලිය නිපදවීමේ මෙම ක්‍රියාවලිය, සමස්ත දිවයිනම ආවරණය වන පරිද්දෙන්, දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මක කිරිමට පියවර ගන්නා බව ද පවසා සිටියා

එසේම කසල යොදා ගනිමින් විදුලිය නිපදවීමේ පළමු ව්‍යාපාතිය, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්යේ හැඳල ප්‍රදේශයේදී පෙබරවාරි මස තුලදී ආරම්භ කෙරෙන බව ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩි දුරටත් පවසා සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *