බලංගොඩ – කල්තොට ගමම හඬවමින් 16 හැවිරිදි පාසල් සිසුවිය ගං පතුලට යයි

බලංගොඩ – කල්තොට ගමම හඬවමින් 16 හැවිරිදි පාසල් සිසුවිය ගං පතුලට යයි

බලංගොඩ, කල්තොට බටකොළ ඇල්ලේ දිය නාමින් සිටි සිසු සිසුවියන් පිරිසක් අතුරින් එක් සිසුවියක් දියේ ගිලී මියගොස් තිබෙනවා.බලංගොඩ, තැන්න ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි නිරෝෂිකා කුමාරි නැමති 16 හැවිරිදි පාසල් සිසුවියක් මෙසේ ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඇය දියේ ගිලෙන ආකාරය ජංගම දුරකථනයකද පටිගත වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *