විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරු  තිදෙනෙක් ආණ්ඩුවට

විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරු තිදෙනෙක් ආණ්ඩුවට

විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් තිදෙනකු ඉතා නුදුරේදීම ආණ්ඩුවට එක්වීමට සූදානම් වන්නේ යැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සඳහන් කරනවා

දැනටමත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරමින් ඇතැයිද ඒ මහතා කියා සිටියා

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මාධ්‍ය විසින් කරන ලද විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *