පවිත්‍රා වන්නිආරච්චිගේ තත්ත්වය කෙමෙන් කෙමෙන් සුව අතට

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චිගේ තත්ත්වය කෙමෙන් කෙමෙන් සුව අතට

IDH රෝහලේ දැඩිසත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින සෞඛ්‍ය ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ තත්ත්වය මේ වන විට කෙමෙන් කෙමෙන් සුව අතට හැරෙමින් පවතින බවට රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *