පාසලක ළමුන් 15 කට සහ ගුරුවරියකට කොරෝනා

පාසලක ළමුන් 15 කට සහ ගුරුවරියකට කොරෝනා

නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ නාවලපිටිය පස්බාගේ කෝරළේ සෞඛ්‍යය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යයාලයට අයත් පාසලක ළමයින් 15 කට සහ ගුරුවරියකට කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

අදාළ පාසලේ 11 වන ශ්‍රේණියේ සහ 7 වන ශ්‍රේණියේ අධ්‍යාපනය ලබන වයස අවුරුදු 14 – 16 අතර සිසු සිසුවියන් 15 දෙනෙකු මෙලෙස ආසාදිත බවට තහවුරු වී තිබෙන බවත් ආසාදියත්යින් මේ වන විට ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර ඇති බවත් සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *