පොලිස් ස්ථාන 3ක ඇස් වසමින් කැලණි ගගේ දැවැන්ත ජාවාරමක්

පොලිස් ස්ථාන 3ක ඇස් වසමින් කැලණි ගගේ දැවැන්ත ජාවාරමක්

හල්දූව ප්‍රදේශයේ ටික දුරක් යනවිට කැලණි ගං ඉවුර විනාශ කරන පුද්ගලයින් කණ්ඩායමක් දැකගත හැකි වන අතර එම කණ්ඩායම මැණික් ගැරීම සහ රත්‍රං සෙවීම සඳහා මෙසේ කැලණි ගං ඉවුර විනාශ කරන බව අනාවරණය වී තිබෙනවා.

සාමාජිකයින් 10ක් පමණ සිටින කණ්ඩායම් කිහිපයක් පැය 24 පුරාවට මෙම විනාශය සිදු කරන බවට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා.එමෙන්ම ඔක්සිජන් ටැංකි යොදා ගනිමින් මෙහි කිමිදුම් කටයුතු සිදු කරන බවත් එයින් පැහැදිලි වන්නේ විශාල අතක් මේ පසුපස සිටින බවයි.

එම ප්‍රදේශය අවට කිරිඳිවැල පොලිස් ස්ථානය, කොස්ගම පොලිස් ස්ථානය සහ පූගොඩ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය යන පොලිස් ස්ථාන 3න පිහිටා තිබුණත් ඒවායේ ඇස් වසා හෝ පගාව දෙමින් හෝ මෙම කටයුතු හොර රහසේ ගජරාමෙට සිදු කරන බව පැහැදිලිව දක්නට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *