වීජමු ලොකුබණ්ඩාර IDH දැඩිසත්කාරයේ

වීජමු ලොකුබණ්ඩාර IDH දැඩිසත්කාරයේ

කොරෝනා ආසාදනය වූ හිටපු කථානායකවරයෙක් වන වි.ජෙ.මු.ලොකුබණ්ඩාර මහතා රෝහලේ දැඩිසත්කාර ඒකකයට ඇතුළත් කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා.ඊයේ රාත්‍රියේ සිට මෙසේ ඔහු එම රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *