කතානායකට කොරොනා නොහැදුනේ පැනිය හරියට බිවුව නිසා.. පරීක්‍ෂණය මොනව වුනත් රටටම පැනිය දෙනවා- ධම්මික බණ්ඩාර

කතානායකට කොරොනා නොහැදුනේ පැනිය හරියට බිවුව නිසා.. පරීක්‍ෂණය මොනව වුනත් රටටම පැනිය දෙනවා- ධම්මික බණ්ඩාර

කතා නායක මනින්දා යාපා අබේවර්දන මහතාට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය නොවුනේ තමන් විසින් නිපද වූ ඖෂධය නියමිත විදියට ලබා ගත් නිසා බව කෑගල්ලේ දම්මික බන්ඩාර මහතා සදහන් කරනවා

ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නි ආරච්චි මහත්මියට කොරෝනා ආසාදනය වුනේ එම පැණිය නියමිත් මාත්‍රාවට ලබා නොගත් නිසා බවත් ඇයගේ සැමියාද එය පැවසූ බව දම්මික බන්ඩාර මහතා පවසා සිටියා

දම්මික බන්ඩාර මහතා කොරෝනා වෛරසය සදහා නිපද වූ
පැනිය මේ වන විට සායනික පරීක්ශන සදහා යොමු කර ඇති බවද සදහන්

දම්මික බන්ඩාර මහතා සදහන් කරන්නේ එම පරීක්ශනයේ ප්‍රතිපල කුමක් උවද දැනටමත් තමන් ලක්ෂ 40කටත් වැඩි ජනතාවකට එම ඖෂධය ලබා දී ඇති බව

ඉතුරු ජනතාවටද එම පැනිය ලබා දීමට හැකි වේ යැයි තමන් විශ්වාස කරන බවද ඒ මහතා පවසා සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *