නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකිනිය යුතුයි ජාතිය දේශීයත්වය කියමින් රටක් දියුනු කරන්න බෑ ලංසා කියයි

නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකිනිය යුතුයි ජාතිය දේශීයත්වය කියමින් රටක් දියුනු කරන්න බෑ ලංසා කියයි

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකිනිය යුතු බව තමන් පෞද්ගලිකව පැවසූ බව රාජ්ය අමාත්ය නිමල් ලංසා මහතා පවසනවා

ජාතිය ගැන දේශීයත්වය ගැන බොරුවට කතා කරමින් රටක් දියුනු කල නොහැකි බවද ඒ මහතා පවසා සිටියා

එම නිසා ඒ ආකාරයෙන් ආන්ඩු කරන ක්‍රම වේදයක් කියා දෙන ලෙසද ඒ මහතා ඉල්ලා සිටියා

නිමල් ලංසා මහතා මෙම අදහස් පල කර සිටියේ උත්සව සබාවක් අමතමින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *