ප්‍රදාන පාසලක සිසුන් තිදෙනෙකුට කොරෝනා…

ප්‍රදාන පාසලක සිසුන් තිදෙනෙකුට කොරෝනා…

හැටන් කලාපයේ අධ්‍යාපන කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන හැටන් හයිලන්ඩ්ස් දමිල මහා විද්යාලයේ පාසල් සිසුන් තිදෙනෙකුට ඊයේ (07) දින කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව සෞක්ය අංශ පවසනවා

එමවිද්යාලයේ 11හ වසරේ අධයාපනය ලබන පාසල් සිසුන් තිදෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබූ බවත් එම පාසලෙන් මීට ප්‍රතම කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ සිසු සිසුවින්ගේ ආශ්‍රිතයන් වීම හේතුවෙන් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ සිසුන් තිදෙනා සවයං නිරෝදායනයට යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව සිදු කරන ලද පී. සී. ආර් පරීක්ශන වලට අණුව ඔවුන්ද කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට හදුනා ගෙන තිබෙනවා

වෛරසය ආසාදනය වූ පාසල් සිසුන් වටවල සහ හැටන් යන ප්‍රදේශ වල පදින්චි කරුවන් බවත් එම සිසුන් තිදෙනා නිරෝදායන මද්යස්තානයකට යොමු කල බව මහජන සෞඛ්‍යය පරීක්ෂක වරුන් කියා සිටියේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *