පාසැල් සිසුවාට බරපතල ලෙස දඬුවම් කල විනය භාර ගුරුවරයාට අත් වුණු ඉරණම

පාසැල් සිසුවාට බරපතල ලෙස දඬුවම් කල විනය භාර ගුරුවරයාට අත් වුණු ඉරණම

මාතර, පුහුල්වැල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ විනය භාර ගුරුවරයෙකු විසින් 15 හැවිරිදි සිසුවෙකුට කණට පහර දී ශ්‍රවණ හැකියාව අහිමි කර එම සිසුවාගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බව සඳහන් කරමින් ශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අදාල ජයන්ත ප්‍රේමකුමාර සිරිවර්ධන නමැති හිටපු විනය භාර ගුරුවරයාට 150,000ක මුදලක් අගතියට පත් සිසුවාට ගෙවන ලෙසත් එමෙන්ම රජයටද එම සිසුවාට රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් ගෙවන ලෙසත් නියෝග කර තිබෙනවා.

අදාල පාසැල් සිසුවාගේ ශ්‍රවණ හැකියාව සදහටම අහිමි වී ඇති නිසා එය බරපතළ මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීමක් බව අදාල අධිකරණ තීන්දුවේ සඳහන් වේ.2017 වසරේ පෙබරවාරි මස 13වන දා මෙම සිදුවීම සිදුව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *