ප්‍රථම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරියට වන අසාධාරණය ගැන දේවානි ජයතිලක මහත්මිය හඬ නගයි

ප්‍රථම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරියට වන අසාධාරණය ගැන දේවානි ජයතිලක මහත්මිය හඬ නගයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් 32 දෙනෙකු එක්ව මෙරට ප්‍රථම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිනිය ලෙස තේරී පත් වුණු බිම්ශානි ජාසිංහාරච්චි මහත්මියගේ උසස්වීමට විරුද්ධව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයේන් ගම්පහ දිසා වන නිලධාරිනී දේවානි ජයතිලක මහත්මිය තම ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් එය “හරිම අසාධාරණයක් “ලෙස සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඇය තව දුරටත් සඳහන් කර සිටියේ ආයතන සංග්‍රහයේ කිසිම තැනක කාන්තාවන්ට ඉහළ තනතුරු දැරීමට බැරි බව සඳහනක් නොමැති බවත් ඇයට එම තනතුරේ රාජකාරි කිරීමහ හැකියාව තිබේනම් එයට කිසිඳු බාධාවක් නොමැති බවයි.නමුත් කාන්තාවන්ට සෑම ආයතනයකම එසේ වෙන් කර සැලකීම කණගාටුවට කරුණක් බවත් ඇය සඳහන් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *