ළමා නිවාසයක ළමින් 37කට ඇතුළු 45කට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි

ළමා නිවාසයක ළමින් 37කට ඇතුළු 45කට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි

නුවරඑලිය නගරයේ හාවාඑලිය කනත්ත පාරේ පිහිටි ළමා නිවාසයක සිටින ළමුන් 37 දෙනෙකුට සහ එම ළමා නිවාසේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 08 දෙනෙකු ඇතුළු 45 දෙනෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වි ඇති බවට ඉයේ දින තහවුරු වු බව නුවරඑලිය සෞඛය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියා

එම ළමා නිවසයේ ළමුන් 08 දෙනෙකුට මිට ප්‍රථම කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය විම නිසා එම ළමා නිවාසයේ ආශ්‍රිත ළමුන් 40 දෙනෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩලය ස්වයං නිරෝධානයට යොමු කර සිදු කරන ලද PCR පරික්ෂණය අනුව නව අසාදිතයන් හමු වු බවයි එම නිලධාරියා පවසා සිටියා

අසාදිත ළමුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් කරා යොමු කිරිමට පියවර ගන්නා බවත්, ළමා නිවාසය සම්පුර්ණයෙන්ම විෂබිජහරණය කිරිමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා කියා සිටියා

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *