ලේබලය වෙනස්කර කල් පැන්න කිරි විකුනලා

ලේබලය වෙනස්කර කල් පැන්න කිරි විකුනලා

කල් ඉකුත් වූ එළ කිරි ලේබල් වෙනස් කර නැවතත් වෙළදපලට දැමීමට කටයුතු කල බව කියන දොම්පෙ ප්‍රදේශයේ කිරි නිෂ්පාදනාගාරයකට මුද්‍රා තැබීමට කටයුතුකර ඇති බව වාර්තා වනවා

බස්නාහිර පලාත් බුද්දි ඒකකයට ලද තොරතුරකට අනූව ගම්පහ පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිළධාරීන් මෙම ඉස්ථානය වරලා මුද්‍රා තබා තිබෙනවා

මෙහිදී කල් ඉකුත් වූ මිලිලීටර් 500 කිරිබෝතල් 1500 සහ කවලම් කිරීමට ගෙනා තවත් කිරි බෝතල ප්‍රමාණයක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා

මෙම වැටලීම වන අවස්ථාවේ එම ස්ථානයේ එහි කළමනාකරු ඇතුළු 6දෙනක් සිට තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *