රිෂාඩ්ගේ බිරිද ඇතුළු දෙනා රදවාගේ ප්‍රෂ්ණ කිරීමට අවසර

රිෂාඩ්ගේ බිරිද ඇතුළු දෙනා රදවාගේ ප්‍රෂ්ණ කිරීමට අවසර

අත් අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බදියුදීන්ගේ බිරිය ඇතුළු හතරදෙනා පැය 48ක කාලයක් රදවාගෙන ප්‍රෂ්ණකිරීමට අවසර ලබාදී තිබෙනවා

ඒ කොළඹ අලුත්කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කල අවස්ථාවේදී

මීට පෙර එම නිවසේ වැඩ කළ තරුණියකට අතවර කළ රිශාඩ්ගේ බිරියගේ සහෝදරයාද අත් අඩංගුවට ගෙන තිබුනා ඒ අදාල තරුණියගේ ප්‍රකාශ පදනම්වයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *