අධ්‍යාපන ක්ශේත්‍රයේ 77%කට එන්නත්කරණය සාර්ථකව අවසන් වෙයි

අධ්‍යාපන ක්ශේත්‍රයේ 77%කට එන්නත්කරණය සාර්ථකව අවසන් වෙයි

මේ වන විට මෙරට පාසල්වල සේවය කරන ගුරුවරුන්, අධ්‍යන, අනධ්‍යන සේවක සේවිකාවන් 77%කට ආසන්න පිරිසකට එන්නත්කරණය සිදු කර ඇති බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා.

එන්නත්කරණයෙන් අනතුරුව පාසල් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *