දලදා මාළිගාවේ බස්නායක නිලමේගේ රථයට ඇසිඩ් ගසයි

දලදා මාළිගාවේ බස්නායක නිලමේගේ රථයට ඇසිඩ් ගසයි

ශ්‍රී දලදා මාළිගාවේ අධි ආරක්ෂිත කලාපයේ වාහල්කඩ අසල නවතා තිබියදී දලදා මාළිගාවේ නාථ දේවාලයේ බස්නායක නිලමේවරයාට සහ ඔහුගේ හිතවතෙකුට අයත් රථ දෙකකට ඇසිඩ් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා.

එම ඇසිඩ් ප්‍රහාරයෙන් එම රථ දෙකටම බරපතල හානි සිදුවී ඇති බවට සඳහන් වනවා.ශ්‍රී දලදා මාලිගාවේ පළමු කුඹල් පෙර අවසන් වෙද්දී මෙම ප්‍රහාරය සිදු වී තිබෙන අතර සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *