දිනක වැඩිම කොරෝනා මරණ ඊයේ

දිනක වැඩිම කොරෝනා මරණ ඊයේ

ඊයේ දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 195ක් වාර්තා වීමත් සමග මෙතෙක් දිනකදී කොරෝනා ආසාදනය වී සිදුවුණු මරණ වැඩිපුරම සිදු වූ දිනය ලෙස ඊයේ වාර්තා වනවා.

එමෙන්ම වැඩිපුරම කොරෝනා ආසාදිතයින් ප්‍රමාණයක් හඳුනා ගැනුණු දිනයත් ඊයේ දිනයයි.එසේ හඳුනාගැනුණු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3839 කි.

මේ වන විට කොරෝනා ආසාදිත සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව 6985 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *