පවතින වැසි තත්ත්වයේ තව දුරටත් අඩුවීමක් – අද (22) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

අද දිනයේ ඌව පලාතේ සහ නැගෙනහිර පලාතේ වැසි ස්වල්පයක් ඇති වන බවත් සබරගමුව පලාත, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, කලුතර දිස්ත්‍රික්කය, මාතර දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්ක වලත් සවස 2.00න් පසුව තැන් කිහිපයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

Read More