තව මාස දෙක තුනකින් කොරෝනා වෛරසය පාලනය කරනවා – මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

කොරෝනා වෛරසය තව මාස 2-3කින් පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස කරන බව මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා රට ගොඩ ගැනීමට දැනටමත් වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර ඇති බවද ඔහු සදහන් කලාආණ්ඩුවට විපක්ෂය චෝදනා කරන්නේ වෙන කිසිවක් නිසා නොව හොරුන්ට දඩුවම් දීමට නොහැකි වූ නිසා බවද පැවසුවා පොදුජන පෙරමුණේ ආසණ බල රැස්වීමක්

Read More