නිතරම අලුත් දේවල් අත්හදා බලන රංගන ශිල්පිනි Chulakshi Ranathunga අලුත් වැඩේ මෙන්න

Chulakshi Ranathunga කියලා කියන්නෙ නිරූපණ ශිල්පිනීයක් වගේම රංගන ශිල්පිනීයක් විදිහටත් හදුන්වා දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තම්යි ඇය මුහුණුපොතේනම් නිතර නිතර කතා බහට ලක්වෙනවාඉතින් ඒ ඇය කරන නොයෙක් නොයෙක් විලාසිතා සහ ෆොටෝශූට් නිසා කියලනම් අනිවා කියන්න පුළුවන් ඒ කොම උනත් මේ පාරනම් Chulakshi Ranathunga හරි අපූරු ෆොටෝ ශූට් එකක් කරලා තිබුනා

Read More