තව මරණ 45ක් වාර්තාවෙයි

අද දින තවත් කොරෝනා මරණ හතලිස් පහක් වාර්තා වූ බව රජයේ ප්‍රවෘති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා ඒ අනූව මේට තුළ සිදුව ඇති සමස්ත කොරෝනා මරණ ප්‍රමාණය 3313 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා

Read More