ළමා නිවාසයක ළමින් 37කට ඇතුළු 45කට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි

නුවරඑලිය නගරයේ හාවාඑලිය කනත්ත පාරේ පිහිටි ළමා නිවාසයක සිටින ළමුන් 37 දෙනෙකුට සහ එම ළමා නිවාසේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 08 දෙනෙකු ඇතුළු 45 දෙනෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වි ඇති බවට ඉයේ දින තහවුරු වු බව නුවරඑලිය සෞඛය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියා එම ළමා නිවසයේ ළමුන් 08 දෙනෙකුට මිට

Read More