ලං.ග.ම.යේ දුර ගමන් සේවා බස් රථ හෙට සිට යළි ධාවනයේ

ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ දුර ගමන් බස් රථ ප්‍රවාහන සේවාවන් හෙට සිට යළි ආරම්භ කරන බව ලං.ග.ම. සභාපති කිංස්ලි රණවක මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම එසේ දුර ගමන් සේවාවන් ආරම්භ කලත් නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශවල එම බස් රථ නැවැත්වීමක් හෝ මගීන් නග්ගවා ගැනීමක් සිදු නොකරන බවද ඔහු සඳහන් කලා.

Read More