කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු පාසැල් සතියක් වසා දැමේ

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම පාසැල් අද සිට දින 7ක් වසා දැමීමට උතුරු පලාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හදිසියේම තීරණය කර තිබෙනවා.කොරෝනා ආසාදිතයෙකු එම දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන ගණනාවකම ඇවිද තිබීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

Read More