එකම දිනයක එකම අංක සහිත ලොතරැයි දෙකක් ලොතරැයි මණ්ඩලය වංචාවකද

මහජන අයිතීන් සුරැකීමේ පදනම විසින් අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරන ලද පැමිණිල්ලක් මෙහි dhAkwenawaaඅධ්‍යක්ෂකඅපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවකොළඹ. ගරු අධ්‍යක්ෂකතුමනි,මහජන සම්පත ලොතරැයි දෙකක එකම දිනුම් අංක සටහන් වීම 2020.12.31 දින දිණුම් අදින ලද ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයට අයත් මහජන සම්පත ලොතරැයි දෙකක එකම දිනුම් අංක සටහන් වී ඇති බවක් නිරීක්ෂණය වේ. ඒ

Read More

මහනුවර පාසල් තවත් සතියක් වැසේ

මහනුවර සියලුම පාසැල් තවත් සතියක කාලයක් නොපැවැත්වීමට මධ්‍යම පලාත් ආණ්ඩුකාරවරයා උපදෙස් දී තිබෙනවා.ලබන 11 වනදා තෙක් මෙසේ පාසල් වසා තබන බවත් අවශ්‍යතාවයක් වෙතොත් එම කාලය දීර්ඝ කිරීමටද කටයුතු කරන බව ඔහු සඳහන් කර තිබේ. මහනුවර ප්‍රදේශයේ පවතින කොරෝනා වසංගත අවදානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු වැඩි දුරටත් පවසා

Read More