ත්‍රිකුණාමලයේ සියලු පාසල් වසා දැමේ

කොරෝනා පැතිරයාම වැළැක්වීම සඳහා ත්‍රිකුණාමලය කොට්ඨාශයේ සියලුම පාසැල් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමන බව නැගෙනහිර පලාත් ආණ්ඩුකාරවරිය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

Read More