අද රට පුරා වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි – අද(2020-11-19) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

අද දින සවස 2.00න් පසුව දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වලට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා. සබරගමුව පලාත, ඌව පලාත, මධ්‍යම පලාත, දකුණු පලාත යන පලාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී.75 ඉක්මවූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවටද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්ටමේන්තුව සඳහන් කලා. එමෙන්ම බස්නාහිර පලාතේත් දකුණු පලාතේත්

Read More